Lokalna Samoorganizacija

Projekti

Kao jedna od glavnih karakteristika aktivnog građanskog angažmana je posvećenost učešću i doprinosu u unapređenju naše zajednice, sugrađana i nacije. Od svog osnivanja UG “Lokalna Samoorganizacija” se trudila da organizuje što veći broj programa i manifestacija, prvenstveno kulturnog, obrazovnog i edukativnog sadržaja.

Većina naših projektnih aktivnosti, finansirana je od strane državnih institucija, a ostatak sredstava je prikupljen od sopstvenih prihoda i članarine.

Ovde na sajtu možete videti neke od naših najznačajnijih projekata do sada.

IT pravo zanimanje za vas

2018.

Osposobljavanje žena za zanimanja u oblasti Informacionih tehnologija – programiranje i omogućavanje zapošljavanja u ovom sektoru 30 polaznica.

Projekat je obuhvatao obuku i osposobljavanje za prekvalifikaciju 30 punoletnih žena za poslove web programera i dizajnera do nivoa koji je potreban za samostalni rad i dalje usavršavanje (junior development). Ova obuka je bila koncipirana za osposobljavanje korisnica za aktivno i istovremeno korišćenje više alata kao što su: JavaScript, HTML, CSS, PHP i My SQL server.

ZAJEDNO KROZ IT

2019. 

Organizovali smo regionalne konferencije na temu razmene iskustava u oblasti podizanja nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija. Regionalna saradnja i razmena iskustava korisnika i pružaoca usluga iz zemlje i inostranstva pokazala je nove mogućnosti, dobru praksu i efikasan rad.

Pokaži nešto novo

2019.

Manifestacija sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i inovativnog preduzetništva.

Sajam je organizovan u DKC “Majdan” i na njemu su se predstavili privrednici i preduzetnici koji se bave tehnološkim inovacijama i proizvodnjom.

IN DAMA

2020.

Program podrške razvoju i promociji ženskog inovativnog preduzetništva na republičkom nivou. Manifestacija je organizovana sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i ženskog inovacionog preduzetništva.

IN DAMA

2021. 

Program podrške razvoju i promociji ženskog inovativnog preduzetništva na lokalnom nivou. Manifestacija je organizovana sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i ženskog inovacionog preduzetništva.

PLANIRAJMO ZAJEDNO

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

2021. 

Niš

Projekat je osmišljen u skladu sa STRATEGIJOM ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE DO 2030. GODINE

Participacija kroz svoju prirodu i značenje, deliti nešto, učestvovati, sudelovati, zajednički donositi odluke i raditi, kod svih građana u društvenom životu znači da su svi aktivno uključeni u donošenje odluka o pitanjima koja se njih tiču u aktivnostima demokratskog društva i opštem životu zajednice, ali u pojedinačnim pravnim i administrativnim pitanjima koja ih se tiču.

Konferencije su organizovane  u dva grada Beogradu i Nišu kao gradovima sa najvećim prosekom izrade planske dokumentacije. Konfrecijama je upravljao moderator Miloš Hrkalović sekretar udruženja. 

Realizaciju, obezbeđenje uslova, protokol, kampanju-javni poziv, informisanje i angažovanje stručnih lica obezbedila je koordinator projekta predsednica udruženja Radana Bodiroga-Avramović. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Beograd

Održana je druga po redu konferencija pod nazivom “PLANIRAJMO ZAJEDNO-Održivi urbani razvoj” u sali hotela Zira u Beogradu. Svi zaintresovani su imali priliku da se upoznaju sa procedurom, pravima i mogućnostima da aktivno participiraju u donošenju planske dokumentacije(pdr) kao i da daju svoj doprinos u boljem kreiranju i urbanom razvijanju svoje sredine.