Lokalna Samoorganizacija

O Nama

Nezadovoljni komunalnim uređenjem i celokupnim ekološkim stanjem u svom okruženju, sa puno volje, krenuli smo da stvaramo bolji ambijent. Uz sve veći broj istomišljenika parole: “prvo sredi svoju kuću pa onda izađi u dvorište”, bili smo od prvog dana odlučni i spremni da se uhvatimo u koštac sa problemima. Uspešno smo se nosili sa svim nedaćama i preprekama, shvatajući da što je vise malih koraka, oni iz dana u dan postaju sve veći.

“Želim da živim bolje”

Naizgled jednostavna i tipska rečenica u stvari je pravo i obaveza svakog našeg komšije i stanovnika ove zemlje. Niko se neće i ne može izboriti sa našim problemima, onako kako bi mogli mi sami, preuzimanjem inicijative i građanske akcije. Tako mali koraci postaju veliki. Zajedno, okupljeni oko istih ciljeva i zahteva, dobijamo priliku da se naši glasovi čuju i saslušaju I da se problemi brže rešavaju.

Zašto smo osnovali udruženje?

Udruženje “Lokalna Samoorganizacija” smo osnovali kako bi stvorili održivi mehanizam zajedničkog planiranja i izrade lokalnih strateških i akcionih planova i dokumenata namenjeni boljem i kulturnijem životu.

Da bi intenzivirali medijsku kampanju koja bi uticala na demokratičnost procesa planiranja, organizovanja, upoznavanje i jačanje kanala stalne komunikacije građana i lokalne  samouprave i državne uprave, kao i redovnu praksu javnog zagovaranja, i promovisanja pozitivnih propisa praksi i zakonskih normi.

Naši Ciljevi

UG “Lokalna samoorganizacija” podstiče i pomaže: razvoj nestarnačkog delovanja, uključivanje građana u rešavanje društvenih i lokalnih problema, u podizanju svesti o značaju lokalne politike, humanitarnog rada, kulturnog i sportskog delovanja. Da organizuje aktivnosti u lokalnoj upravi i van nje, rešava građanske sporove-probleme, približava rad lokalne uprave građanima, učestvuje u izbornim radnjama (saveti Mesnih zajednica i lokalni izbori koje sprovode lokalne samouprave). Da se zalaže za kvalitetniji život (učestvovanje u komunalnom uređenju, izgradnji planske dokumentacije) kao i građanske prednosti.

Podstičemo aktivnosti na upoznavanju i podizanju svesti o ulozi, ingerencijama i zakonskim pravima lokalne uprave. Podstiče veću transparentnost u radu, kao i rešavanje i odluke lokalne uprave.

o značaju lokalne uprave, kulturnog i humanitarnog rada kao i uključivanju građana u nju - izdavanjem časopisa, knjiga i biltena, Vizuelnih i auditivnih izdanja i emisija, organizovanjem tribina i javnih manifestacija.

Imovinsko- pravne zaštite, ličnih prava, humanitarnog rada, kulture i sporta. Ostvarujemo saradnju sa drugim udruženjima, savezima i kulturno – umetničkim društvima i ustanovama i drugim organizacijama, u Srbiji i inostranstvu.

Organizujemo seminare, tribine i predavanja od značaja za razvoj svesti o značaju lokalne uprave kod građana. Pokreće inicijative i peticije.

Podstiče omladinu i građane Srbije da se aktivno i organizovano uključuju u društveni i politički život na teritorije Srbije.

Podstiče saradnju srpskog naroda kako u Srbiji tako i dijaspori.

Naša Misija

Misija udruženja je da promoviše građansku odgovornost, ohrabri  i podrži sve akcije i inicijative koje se tiču boljeg života građana. Da pruži mogućnosti za usavršavanje i  edukaciju za pojedince i zajednicu. Da negujemo i unapređujemo  životno okruženje.

Zaštita ličnih prava i imovinsko pravne zaštite

Razvijanje cirkularne ekonomije i održivog razvoja.

Stručno usavršavanje-obuke u IKT

Promotivne aktivnosti-manifestacije

Sprovođenje humanitarnih i ekoloških akcija

Pridruživanje lokalnom građanskom društvu ujediniće Vas sa ljudima istomišljenicima i pružiti Vam resurse, savete i podršku koji su vam potrebni da biste se aktivirali u vezi sa pitanjima koja se tiču svih nas.