POZIVAMO VAS DA
PRISUSTVUJETE KONFERENCIJAMA

PLANIRAJMO ZAJEDNO

Održivi Urbani Razvoj

Konferencije će se održati u Nišu i Beogradu, a svi zaintresovani imaju priliku da se upoznaju sa procedurom, pravima i mogućnostima da aktivno participiraju u donošenju planske dokumentacije(pdr) kao i da daju svoj doprinos u boljem kreiranju i urbanom razvijanju svoje sredine.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.